Bart Van Den Eijnde aan het woord

Stef Blok

Stef Blok, tegenwoordig minister van Economische Zaken, wil de Nam in de Waddenzee naar gas laten boren. In een van zijn vorige functies – minister van Volkshuisvesting – heeft hij de sociale woningbouw naar de donder geholpen met een misdadige verhuurdersheffing die hij de woningcorporaties oplegde. Geld van de huurders ging rechtstreeks naar de staatskas en sindsdien wordt er nauwelijks nog gebouwd in de sociale sector. Nu – op dit moment – worden de kwalijke gevolgen van dat beleid zichtbaar: er is een schrijnend tekort aan betaalbare woningen, zowel voor de laagstbetaalden als voor de middengroepen.

Eenzelfde ontwikkeling staat te wachten voor de Waddenzee. Ondanks het gegeven dat we van de fossiele brandstoffen af moeten, geeft hij – natuurlijk namens het kabinet – toestemming om de Wadden naar de vaantjes te helpen.

En zo vestigt de VVD zijn naam weer als vriend van de rijken in dit land: eerst de projectontwikkelaars en andere vastgoedcowboys aan gigantische winsten geholpen en nu komen de vrienden van Shell en Esso aan de beurt. Zo kennen we die club weer. Want Stef Blok handelt zoals altijd in opdracht. Maar de onzalige maatregelen dragen wel zijn stempel. Zo lang de VVD bij verkiezingen de grootste wordt, zullen we dit soort wanpraktijken echter tandenknarsend moeten dulden.