Bart Van Den Eijnde aan het woord

Tijd voor een standpunt

Het is weer een tijdje geleden, dat ik een blogje gepubliceerd heb. Met opzet heb ik tijdens de verkiezingscampagne en de daarop volgende collegeonderhandelingen niks geschreven. Maar nu vraagt de internationale situatie naar een standpunt.

Vandaag is de oorlog in de Oekraïne zijn tiende week ingegaan. Het land is door brute wijze overvallen door zijn Russische buur die zichzelf een ”broedervolk” pleegt te noemen. Mooie broer is dat. De operatie mag in Rusland zelf geen oorlog genoemd worden, maar een ”speciale militaire operatie”. Zo speciaal is die operatie niet. Afgezien van het genoemde doel: Oekraïne te bevrijden van nazi’s die er niet zijn, is de oorlog gewoon tegen burgers gericht. Woonhuizen worden gebombardeerd, ziekenhuizen en winkelcentra bestookt, kortom allemaal doelen die in de categorie oorlogsmisdaden vallen. Voorheen placht ik Poetin als ”schurk” te betitelen, maar nu kom ik niet verder dan ”oorlogsmisdadiger” en ik hoop dat hij ooit voor een internationaal gerechtshof zal moeten verschijnen.

In principe ben ik in het verleden van pacifistische inslag geweest en de verleiding is dan ook groot om me te verzetten tegen wapenleveranties aan Oekraïne. Maar deze situatie vereist een gezamenlijke aanpak van vrijheidslievende landen, waarbij vooral Europa een rol zal moeten spelen. Immers, zoals de Baltische staten, Polen en andere voormalige Oosteuropese staten inmiddels deel uitmaken van de Europese Unie, zal dat straks ook moeten gelden voor Oekraïne. Maar dat doel kan alleen worden bereikt wanneer we me z’n allen een inspanning leveren om Oekraïne in staat te stellen de oorlog te winnen en dat is helaas alleen mogelijk door het leveren van wapens en alle mogelijke andere ondersteuning.

Overigens is het opmerkelijk dat Putin in het westen vrijwel alleen door extreem-rechts wordt gesteund.

Groet,
Bart van den Eijnde