Jos Gruijters aan het woord

Voor de toekomst van Laarbeek: keuzes maken

Afgelopen weken is de Laarbeekse OZB een van de meest besproken onderwerpen in onze gemeente geweest. Het is ook niet niks om geconfronteerd te worden met een OZB-verhoging met ruim 35%. Als we een aantal reacties moeten geloven, hebben wij als raadsleden ons werk niet goed gedaan en volgens anderen zijn we alleen maar geldverspillers. Niets is minder waar!

Afgelopen jaren zijn de gemeentelijke lasten aanzienlijk toegenomen, vooral omdat de rijks- en de provinciale overheid meerdere taken hebben overgedragen aan gemeenten. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet zijn daar bekende voorbeelden van. Bij de overdracht van die taken zijn de bijbehorende budgetten echter maar gedeeltelijk aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Daardoor zijn bij veel gemeenten op die taken grote tekorten ontstaan. In Laarbeek zijn die kosten al ruim €500.000 hoger dan de rijksvergoeding die we daarvoor ontvangen.

Het begint er steeds meer op te lijken dat de rijksoverheid mooi weer wil spelen door burgers en bedrijven belastingverlagingen te beloven en de effecten daarvan bij anderen neer te leggen. Herinnert u zich nog de greep in de pensioenpot van het ABP? Of de verhuurdersheffing die de woningcorporaties jaarlijks moeten betalen en die tot extra huurverhogingen heeft geleid ? Ook de gemeenten moeten nu de financiële tol betalen van het vreemde, niet uit te leggen rijksbeleid.

Als raadsleden van De Werkgroep willen wij niet op alles bezuinigen en daardoor allerlei voorzieningen in onze gemeente afbreken. Dat wil niet zeggen dat er niet bezuinigd kan worden en dat hebben we -soms met pijn in ons hart- ook gedaan. Zo hebben we bijv. besloten tot een bezuiniging van € 50.000 op het bibliotheekwerk en wordt in totaal € 300.000 gekort op subsidies aan verenigingen. De subsidies aan VVV en Juni Watermaand worden zelfs geheel gestopt.

Ook zijn wensen niet opgenomen. De verbetering van de verkeersveiligheid op een aantal plekken in Laarbeek, de aanpassing van het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, de verdere ontwikkeling van het gebied tussen de waterzuivering en de Kop van Aarle-Rixtel als toeristische trekpleister (het Gulden Land). Dat alles gaan we nu niet aanpakken.

Als u nu zegt dat de OZB toch geen middel mag zijn om de begroting sluitend te krijgen, dan zouden wij willen dat dit inderdaad zo was. Maar de feiten zijn helaas anders. De OZB –die iedereen met een eigen huis of bedrijfspand betaalt- is een van de weinige wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om inkomsten te verkrijgen als financiering voor alle taken die we moeten uitvoeren.

Geen van de partijen in de gemeenteraad vindt het leuk om belastingen te moeten verhogen. Maar nood breekt soms wetten. Daarbij komt dat Laarbeek in de Peelregio tot dit jaar de gemeente met de laagste lasten was (zie het overzicht hieronder). Ook in vergelijking met alle andere Nederlandse gemeenten van onze grootteklasse zijn de woonlasten voor een Laarbeeks gezin nog steeds ruim € 100 per jaar lager dan het gemiddelde. Dat verschil zal komende jaren iets minder groot zijn, maar het blijft nog steeds fijn en zelfs voordelig in Laarbeek te wonen.

Als u meer wilt weten over die OZB neem dan contact op met een van onze raadsleden. Zij gaan daarover graag met u in gesprek.

“Handen ineen” is de titel van ons Vijfpartijenakkoord. Wat De Werkgroep betreft blijven we dat waarmaken.

Raadsfractie De Werkgroep

Overzicht OZB-lasten Peelgemeenten

gemeente Tarief 2019 OZB-lasten 1) verschil
Laarbeek 0,104580% € 313,74 – –
Asten 0,111800% € 335,40 6,9% hoger
Deurne 0,143600% € 430,80 37,1% hoger
Gemert-Bakel 0,155014% € 465,04 48,22% hoger
Helmond 0,159600% € 478,80 52,61% hoger
Someren 0,115200% € 345,60 10,15% hoger

1) Bij een woningwaarde van € 300.0000

Jos Gruijters namens de Werkgroep – Dit artikel verscheen eerder in ingekorte vorm in de Mooi Laarbeek Krant