Vragen en antwoorden over Coronavirus

Begin april hebben wij als fractie een tiental vragen gesteld aan het college met betrekking tot de aanpak van het Coronavirus. Deze vragen zijn uitvoerig beantwoord. Je vindt deze vragen én antwoorden in de bijlage, op bladzijde 6.