Jos Gruijters aan het woord

WOZ-bezwaren: een sigaar uit eigen doos

Is het u ook opgevallen dat er vorige week maar liefst drie folders binnenvielen van bedrijven die aanbieden namens u bezwaar in te dienen tegen de mogelijk te hoge WOZ-waarde. Voor wie denkt u dat deze WOZ-cowboys opkomen?

De laatste jaren zijn er steeds meer van dergelijke bedrijven, die aanbieden namens u bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Ook nu maken zij weer veel reclame voor zichzelf en zeggen dat u daarmee honderden euro’s kunt besparen en dat hun ‘werk’ u bovendien niets kost. ‘No cure, no pay’ heet dat dan. Wat ze u dan niet vertellen is dat bij een toegewezen bezwaar de te betalen OZB-belasting zelden met meer dan € 50 moet worden verlaagd. Voor u is het “no cure, no pay”, maar voor hun ‘werk’ dienen ze dan bij de gemeente een declaratie van tenminste € 700 in!  De kosten die elk jaar aan die bureaus moet worden betaald –voor geheel Nederland is dat meer dan 20 miljoen euro- moet dan helaas het daaropvolgende jaar weer door een extra verhoging van het tarief aan u worden doorberekend. In Nederland hebben we daar een gezegde voor: ‘een sigaar uit eigen doos’!

De belangrijkste gemeentelijke belasting is onroerendezaakbelasting (OZB). Deze belasting wordt betaald door eigenaren van grond, woningen en overige gebouwen; huurders van woningen worden daarvoor dus niet aangeslagen. De hoogte van deze belasting, het aanslagbedrag, wordt vastgesteld door de waarde van het onroerend goed (de WOZ-waarde) te vermenigvuldigen met een door de gemeenteraad vastgesteld tarief. Voor  dit jaar is dat bijna € 125 voor elke € 100.000, die uw woning waard is. Daarom is deze WOZ-waarde hierbij van belang.

Als u denkt dat de WOZ-waarde te hoog is, kunt u natuurlijk gewoon zelf contact opnemen. En is het moeilijk om bezwaar in te dienen? Nee. Het is helemáál niet moeilijk.  Als u zelf met een bezwaar contact op neemt met BSOB, en de waarde blijkt inderdaad te hoog, dan wordt het bezwaar toegewezen en krijgt u een teruggave van de te veel betaalde belastingen. Bovendien is dit gratis en de afhandelingstermijn is ook nog eens een aantal maanden korter dan wanneer u zo’n WOZ-bureau inschakelt. Het BSOB is elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 088-551 00 02 bereikbaar.

Fractie De Werkgroep:
Rick van Bree
Jos Gruijters
Rene van Heugten
Nicole Otten