Jos Gruijters aan het woord

WOZ-Cowboys

De WOZ-cowboys geven u een sigaar uit eigen doos.

Dat vergaderingen van de Laarbeekse raadscommissies zinnige informatie geven, is voor veel mensen een goed bewaard geheim. Onlangs was er weer zo’n vergadering; in de raadscommissie Algemene Zaken gaf directeur Van der Zanden een toelichting op de werkzaamheden van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Deze organisatie int de lokale belastingen namens het Waterschap en een 11-tal gemeenten, waaronder ook Laarbeek.
Niets spannends aan, hoor ik u al denken.; en daar kan ik me iets bij voorstellen. Belastingen zijn pas interessant als we die moeten gaan betalen en dan proberen we dikwijls het te betalen bedrag zo laag mogelijk te houden.

De belangrijkste gemeentelijke belasting is onroerendezaakbelasting (OZB), waar ook in onze gemeente elk jaar weer veel discussie over is. Deze belasting wordt betaald door eigenaren van grond, woningen en overige gebouwen; huurders van woningen worden daarvoor dus niet aangeslagen. De hoogte van deze belasting, het aanslagbedrag, wordt vastgesteld door de waarde van het onroerend goed (de WOZ-waarde) te vermenigvuldigen met een door de gemeenteraad vastgesteld tarief.
De laatste jaren zijn er steeds meer bedrijven, die aanbieden namens u bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Daarbij houden ze u voor dat u daarmee honderden euro’s kunt besparen en dat hun ‘werk’ u bovendien niets kost. Wat ze u dan niet vertellen is dat zij zelf bij een toegewezen bezwaar en beroep tot € 1.600 declareren en dat de te betalen OZB-belasting zelden met meer dan € 50 moet worden verlaagd. De kosten die elk jaar aan die bureaus moet worden betaald –voor geheel Nederland is dat meer dan 20 miljoen euro- wordt dan het daaropvolgende jaar weer door een extra verhoging van het tarief aan u doorberekend. De bekende ‘sigaar uit eigen doos’! In Nederland hebben we nu niet alleen zorgcowboys, maar dus ook WOZ-cowboys.
Weet u wat nu het ergste is? Als u zelf met een bezwaar contact op neemt met BSOB, en de waarde blijkt inderdaad te hoog, dan krijgt u direct een waardevermindering van BSOB en een teruggave van de te veel betaalde belastingen. De afhandelingstermijn is dan dus zelfs een aantal maanden korter dan wanneer u zo’n WOZ-bureau inschakelt.

Bent u nieuwsgierig geworden naar een uitgebreidere toelichting hierop? Via de link https://youtu.be/UVS1IVBMfGQ kunt u het verhaal van dhr. Van der Zanden in de raadscommissie zien en horen. Zijn verhaal over dit onderwerp begint bij de 43e minuut.

Jos Gruijters